Länklista istället för sammanställning

Härmed slutar vi på grund av resursbrist att uppdatera vår förteckning över organisationer, fonder och stiftelser där enskilda personer kan söka bidrag. Istället har vi en lista med länkar till de möjligheter som vi känner till och som vi kunde hitta på Internet. Vi har även en förteckning över andra länksamlingar som kan komma väl till pass.