Om SVCR

Stiftelsen Svenska Centralkommittén för Rehabilitering (SVCR) har sitt ursprung i de verksamheter som landets fyra vanföreanstalter svarade för när det gällde vård och utbildning av personer med nedsatt rörelseförmåga samt hjälpmedel till dessa och till hörsel- och synskadade.

En grupp barn från Vanföreanstalten i Härnösand besöker Bergsåkers travbana, ett populärt utflyktsmål enligt reportaget i Dagbladet 1959

En grupp barn från Vanföreanstalten i Härnösand besöker Bergsåkers travbana, ett populärt utflyktsmål enligt reportaget i Dagbladet 1959. Fotograf: Norrlandsbild / Sundsvalls museum

Vanföreanstalt var en institutionsvårdsform finansierad av välgörenhet från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet som så småningom ledde fram till uppkomsten av flera svenska handikapporganisationer. År 1993 ombildades SVCR från ideell förening till anslagsstiftelse.
Vi förvaltar det kapital som tillfallit organisationen under årens lopp, ända sedan 1910-talet, genom testamenten, legat och liknande. Avkastningen används för bidrag till personer enligt de bestämmelser som uppställts i de ursprungliga testamentena.

Dessa bestämmelser måste alltid följas. Därför är SVCR:s målgrupper begränsade till personer med omfattande funktionsnedsättningar på grund av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada samt i viss utsträckning även till personal som arbetar med dessa målgrupper.
Ung kvinna talar teckenspråk

SVCR bildades av följande organisationer:

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm
Handläggare
Susanne Wettby
08-744 12 90
Time management Icon
Telefontid måndag–torsdag 09:30-12:00 
Ekonomi
Cecilia Strandell
Tack
Ditt meddelande har mottagits
Oj då. Något verkar ha gått snett när formuläret skulle. Försök igen