Sök bidrag

Här får du reda på vem som kan söka, vad du kan ansöka om och hur det går till.

Har du redan sökt ett bidrag och fått det beviljat?
Läs hur du går vidare
Synskadad person läser blindskrift

Vem kan ansöka?

Stiftelsen Svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) tar emot ansökningar om bidrag till personer med omfattande rörelsenedsättning, döva, synskadade och hörselskadade, samt i viss utsträckning även till personal som arbetar med dessa målgrupper.
Du som behöver underlätta vardagen eller vill plugga

Vi delar ut bidrag till personer med omfattande rörelsenedsättning, döva, synskadade och hörselskadade. Du kan söka bidrag för allt från hjälpmedel, hushållsmaskiner och anpassade idrottsredskap till kurser och utbildningar. Längre ner på sidan hittar du en lista på saker som brukar beviljas bidrag. Där finns också en lista över sådant som inte beviljas bidrag, så läs gärna igenom alla avsnitt innan du skickar in din ansökan.

Du som jobbar med personer som har en funktionsnedsättning

Detta är för personer som inte har en egen funktionsnedsättning, med som arbetar i verksamhet där våra målgrupper finns representerade. Då behöver du ingen blankett, utan skriver till oss direkt. Bidrag kan beviljas till studieresor eller deltagande i konferenser utomlands om något motsvarande inte finns i Sverige.

Du som forskar på området

Vi kan också stödja vetenskaplig forskning och utredningsverksamhet som syftar till att begränsa verkningarna av de funktionsnedsättningar som beskrivs i våra stadgar. Du bör emellertid vända dig till forskningsråd och liknande institutioner i första hand. SVCR kan eventuellt komplettera dina anslag till viss del.

Maximal inkomst för bidrag

För vuxna över 18 år får bidrag från en stiftelse enligt Skatteverkets regler endast lämnas till en person eller familj vars taxerade inkomst är lägre än 229 200 kr (2024), med tillägg om ett prisbasbelopp (57 300 kr) för varje person som bor i hushållet.

Vad kan jag söka bidrag för?

Du kan ansöka för hjälpmedel som underlättar vardagslivet. Här nedan kan du se exempel på vad du kan, respektive inte kan få bidrag för.
Läs mer om vad du kan söka bidrag för 
 • Cykel
  El-cykel, tandemcykel och trehjulig cykel.
 • Dator
  Stationär dator, surfplatta, mobiltelefon med mera.
 • Vitvaror
  Tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin med mera.
 • Studier
  Körkortsutbildning, utlandsstudier vid insitutioner som Gallaudet universitet för döva med flera.
 • Resor
  Rehabiliteringsresor (dock mycket begränsat i omfattning).
 • Fritid
  Gymkort, sportrullstol, styrkeredskap med mera.
 • Specialstolar
  Madrasser, rullatorer, höj- och sänkbar stol samt olika typer av specialstolar.
 • Övrigt
  Glasögon, laserskrivare, sittbänk, datorbord, TV, assistanshundsutbildning et cetera.
Detta kan du inte söka bidrag för 

Exempel på verksamheter som inte beviljas bidrag är följande.

 • Bil
  Bil, bilanpassning, bitillbehör med mera.
 • Bostad
  Bostadsanpassning i permanentbostad med mera.
 • Behandlingar
  Kiropraktor, akupunkturbehandling, tandvård och alternativa behandlingsmetoder.
 • Övrigt
  Utlandsvård, rehabiliteringsvård i Sverige med mera.
Rullstolsbunden man med hund i knät sitter vid en dator
Två döva kvinnor talar teckenspråk

Hur går det till att ansöka?

Det är ett ansökningstillfälle per år. Ansökningsperioden startar den 1 november. Och ska ha kommit in senast den 1 mars för att behandlas samma år. På ansökningsblanketten finns ytterligare upplysningar om detta. Ansökan måste vara fullständigt ifylld och undertecknad.
Skaffa intyg som styrker funktionsnedsättning och behov

Ansökan från personer med egen funktionsnedsättning (omfattande rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada) ska innehålla intyg från till exempel läkare, sjukgymnast eller kurator. Intyget ska styrka såväl funktionsnedsättningen som behovet av just det som ansökan gäller. Du måste också bilägga en kopia av dokument som visar senast taxerade inkomst.

Ansök om bidrag före inköpet

Du kan inte få bidrag i efterhand. Det betyder till exempel att du inte kan köpa en tvättmaskin och sen söka bidrag för inköpet. Om du söker bidrag och köper tvättmaskinen efter att ansökningstiden har gått ut men innan du fått besked om eventuellt bidrag från oss måste du kalkylera med risken att ansökan inte beviljas. Det kan hända att vi samråder med annan stiftelse om din ansökan.

Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto eller rapport

Beviljade bidrag betalas normalt i efterhand mot insändande av kvittokopia eller verifikat. Om bidraget gäller ett projekt, deltagande i studieresa, konferens eller liknande ska en rapport lämnas.

Skriftligt besked senast i juni

Skriftligt besked lämnar vi senast under juni månad. Om en ansökan bedöms falla utanför ramarna för vår bidragsgivning skickar vi den tillbaka. Vi lämnar aldrig några förhandsbesked.

Två år mellan beviljat bidrag och nästa ansökan

Om du beviljats bidrag från oss måste det gå minst två hela år tills du kan ansöka om bidrag igen. Om du beviljades bidrag år 2022 kan du inte ansöka om bidrag hos oss igen förrän år 2025. För bidrag till datorutrustning gäller andra regler. Där måste minst fyra år ha förflutit mellan bidragstillfälle och ny ansökan.

Gör din ansökan

Ansökan kan göras digitalt. Fyll i dina uppgifter och skicka in.
Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID.
Länken för ansökan är öppen under ansökningsperioden 1 november–1 mars.
Ansök online
Det går även att ladda ner ansökningsformuläret som PDF.
Skriv ut, fyll i och skicka den till: SVCR, Hammarby Allé 91, 120 63 Stockholm
Ung, rullstolsbunden kvinna vid dator

Beviljade bidrag

Du som fått ett bidrag beviljat av SVCR behöver gå in på länken nedan och fylla i dina uppgifter. 

För att få bidraget utbetalt måste du göra en redovisning med kvitto, orderbekräftelse eller liknande. Detta kan du göra digitalt.